Om  ons  papier  te  belichten moeten we beschikken over één of meerdere negatieven op ware grootte en een geschikte lichtbron. Het papier voorzien van een (gekleurde) emulsie bedekken we met een negatief. Deze “sandwich” gaat in een afdrukraam of onder een plaat glas en wordt belicht met een sterk ultra violet licht (of de zon). Onder invloed van het UV licht zullen de aanwezige dichromaten de Arabische gom selectief harden: de heldere delen van het negatief laten veel licht door en daar zal de gom het meest gehard worden terwijl onder de donkere delen van het negatief  geen of weinig harding van de gom kan plaatsvinden. Terug naar overzicht Gomdruk Gumprint: The exposure Gomdruk: De belichting In order to expose the paper we need one or several negatives at the same size as the final print and a suitable light source. The paper, coated with a (colored) emulsion, is sandwiched with a negative, placed in a printing frame or underneath a sheet of glass and exposed to a strong ultra violet light or the sun. The dichromats will harden the Gum Arabic under influence of the UV light in proportion to the densities of the negative: the clear areas of the negative pass a lot of the UV light and harden the gum to a greater extend than the areas of the negative that are more dense and where the gum is hardened to a lesser degree                                                                                                                                                 Back to Gumprint overview Terug naar de beginpagina