Gomdruk De gomdruk is een proces uit de 19e eeuw waarbij een positief beeld, enkel bestaande uit kleurstoffen net zoals een aquarel, gevormd wordt door contactafdruk(ken) met een fotografisch negatief. Hiertoe gebruikt men een mengeling van Arabische gom en een pigment dat lichtgevoelig wordt gemaakt door toevoeging van een dichromaat dat op papier wordt aangebracht (de emulsie).   Het volledige procedé verloopt over verschillende dagen : vooraleer met het eigenlijke proces te kunnen starten moet het papier worden geprepareerd, ingestreken met een eerste emulsie en gedroogd in een duistere ruimte. Eens droog wordt de sandwich van papier en negatief belicht onder een hevig licht zodat de gom uitgehard wordt, niet meer oplost in water en zo de kleurstoffen zal vasthouden. Het overbodige mengsel van gom en pigment wordt met water uitgewassen. Na deze  eerste druk  moeten er nog meerdere volgen:  wanneer het papier volledig droog  is kan een nieuwe laag emulsie met hetzelfde, of een ander, pigment aangebracht worden die dan, na droging, weer kan worden belicht en uitgewassen. Meestal zal een afgewerkte gomdruk uit drie of meer van dergelijke op elkaar aangebrachte drukken bestaan. The Gumprint is a 19th century process by which a positive image, consisting only of pigments just like a water color painting, is formed by contact printing one or more negatives. A mixture of Gum Arabic and a pigment is made light-sensitive by the addition of a dichromat (the emulsion) and applied to paper. The process takes a number of days to complete: before the actual printing can begin the paper used must be prepared, coated with the emulsion  and dried in the dark. Then the sandwich of coated paper and negative is exposed under a strong light in order to harden the gum that becomes insoluble in water and holds the pigment. The remaining mixture of gum and pigment is then washed out in water. After this first printing several others follow: once the exposed and washed print has dried a new layer of the mixture using the same, or a different color, can again be applied, exposed and washed out. A complete gum print consists generally of three or more of these printed layers on top of each other. Terug naar de beginpagina