Cyanotypie Cyanotype Cyanotype, invented by Sir John Hershel in 1842, is one of the "iron" processes. This, one of the oldest workable, technique consists of the application of a solution of two iron salts in water onto a suitable paper. The dried paper is then exposed to a strong UV light under a negative, the same size as the final print. The print is then simply washed in water and the typical blue image is formed. Choosing the right type of paper can give a certain "texture" to the print that will be very lightfast, some cyanotypes (photograms) made in the years immediately after 1842 can still be seen in museums. Cyanotypie, door Sir John Herschel uitgevonden in 1842, behoort tot de zogenaamde “ijzerprocedés”. Het is één  van  de  oudste  werkbare  fotografische processen en bestaat uit het aanbrengen van een mengsel van twee ijzerzouten, opgelost in water, op aquarel papier. Na het belichten, met een sterke UV bron, doorheen een negatief op ware grootte wordt de print eenvoudig uitgewassen in water waarbij de typische blauwe kleur ontstaat. De  keuze  van  het  gebruikte papier geeft een zekere “textuur” aan het werk mee dat zeer lichtecht is, sommige cyanotypien (fotogrammen) gemaakt in de jaren onmiddellijk na1842 zijn nog steeds te bekijken in musea. Terug naar de beginpagina