Alternatieve fotografie       Alternative photography “Alternative” is that what differs from the usual. At this moment the usual way of working for a photographer is either analog (using film and conventional printing onto photographic paper) or digital. Other ways of printing a photographic image are then alternative. Several of the alternative processes are based on older  techniques, some of which date back to the beginning of photography at the early 19th century. All these processes are rather labor-intensive and not suitable for the processing of large series but do result in unique prints. “Alternatief” is datgene wat afwijkt van het gangbare. Momenteel zijn de gekende vormen  van fotografie ofwel nog analoog (film en afdrukken) of digitaal. Andere manieren van werken  zijn dan “alternatief”. Verschillende van de gebruikte “alternatieve” procedés zijn gebaseerd op oude technieken, sommige dateren al van bij het ontstaan van de fotografie aan het begin van de 19e eeuw. Deze procedés zijn allen zeer arbeidsintensief en zeker niet geschikt om grote series af te werken maar resulteren meestal in unieke drukken. Terug naar de beginpagina